پخش ویدیو
معرفی :

اگر می خوای اطمینان خاطر داشته باشی که در صورت شکایت هر یک از کارکنان در اداره ی کار ، مجددا محکوم به پرداخت حقوق و مزایا نمیشی ، باید

رسیدها و قراردادهای کارکنان رو قانونی تنظیم کنی . این فایل بهت کمک میکنه که این کار رو اصولی انجام بدی .

قیمت :

0

توضیحات :

احتمال شکایت کارکنان در اداره کار همیشه وجود داره و از این موضوع نمیشه جلوگیری کرد . همیشه باید برای جلوگیری از ایجاد خسارت در ادارات کار

آماده باشیم . از او نجایی که به استناد ماده 87 آیین دادرسی کار ، اثبات پرداخت مزایای کارکنان بر عهده ی کارفرماست ، لذا شما باید رسیدها و قراردادهایی

رو ارائه کنید که نشون میده کلیه ی حقوق و مزایای کارکنان رو پرداخت کردید . این فایل به صورت حرفه ای به شما آموزش میده که چرا و چگونه هر یک از

مزایای کارکنان رو حساب کنید و رسید بگیرید

چالش بزرگی است که بسیاری از کارفرمایان می توانند با آن روبر و شوند . عالوه بر آن از آنجایی که در صورت شکایت کارگران در ادارات کار ، اثبات

پرداخت حقوق و مزایای کارگران بر عهده ی کارفرماست ، لذا داشتن رسیدهای قانونی حیاتی تر می شود .

در این فایل ویدئویی به شما آموزش می دهم که چرا و چگونه باید رسیدهای قانونی را تنظیم کنید و یک بار برای همیشه این موضوع را برای خود حل کنید

سرفصل ها :

معرفی مدرس :

مشاو ررو ابط کار

با 21 سال سابقه کار در حوزه ی مشاوره ی قانون کار و دعاوی کارگری کارفرمایی

مشاور بیش از 110 مجموعه در حوزه ی قانون کار

نگاه کلی :