پخش ویدیو
معرفی :

جلسات رسیدگی به شکایت کارگران در ادارات کار ، یه کار تخصصی ه که نیاز به تجربه و دانش داره ؛ اگر می خوای پرونده اداره کار رو ببری ، بذار به جای

خودت نماینده ی حرفه ای بره توی جلسه

قیمت :

0

توضیحات :

شرکت در جلسات ادارات کار مثل محاکم قضایی و دادگستری که فرد حتما باید دارای سواد کافی و تجریه و تخصص باشه ، یه کار تخصصیه . عالوه بر دانش

تخصصی و تسلط به قانون کار و بخشنامه های و آیین نامه های تبعی ، نیاز به مهارتهای فردی مثل : تسط در گفتار ، تصمیم گیری در لحظه ، تغییر استراتژی بر

اساس شرایط پیش بینی نشده ، مذاکره ، کنترل خشم و استرس و …. داره . از طرف دیگه شرکت در جلسات ادارات کار بدون استراتژی و برنامه ریزی اصولی و

حرف ه ای به احتمال خیلی زیاد میتونه با عث شکست باشه . این دوره به شما کمک می کنه که یاد بگیرید که چطور می بایستی قبل از جلسه برنامه ریزی و

استراتژی چینی کنید و توی جلسه چی بگید و چی نگید .

سرفصل ها :

معرفی مدرس :

مشاو ررو ابط کار

با 21 سال سابقه کار در حوزه ی مشاوره ی قانون کار و دعاوی کارگری کارفرمایی

مشاور بیش از 110 مجموعه در حوزه ی قانون کار

نگاه کلی :