پخش ویدیو
معرفی :

داشتن فرم های استاندارد و قانونی و از همه مهم تر کاربردی ، یکی از دغدغه ها و الزامات هر کارفرماییه . اگر دنبال فرم های استاندارد هستی وقت رو تلفن نکن و رایگان دانلود کن

قیمت :

0

توضیحات :

الزامی بودن تنظیم قرارداد کار مدت معین برای کارفرمایان چه برای خودشان و چه زمانی که ممکن است با شکایت کارگران در ادارات کار روبرو شوند ،

چالش بزرگی است که بسیاری از کارفرمایان می توانند با آن روبر و شوند . عالوه بر آن از آنجایی که در صورت شکایت کارگران در ادارات کار ، اثبات

پرداخت حقوق و مزایای کارگران بر عهده ی کارفرماست ، لذا داشتن رسیدهای قانونی حیاتی تر می شود .

در این فایل ویدئویی به شما آموزش می دهم که چرا و چگونه باید رسیدهای قانونی را تنظیم کنید و یک بار برای همیشه این موضوع را برای خود حل کنید

معرفی مدرس :

مشاو ررو ابط کار

با 21 سال سابقه کار در حوزه ی مشاوره ی قانون کار و دعاوی کارگری کارفرمایی

مشاور بیش از 110 مجموعه در حوزه ی قانون کار

نگاه کلی :