شرکت بردین ؛ مشاوره قانون کار و دعاوی کارگری کارفرمایی

0
0
جمع فرعی: تومان 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

راهـی که بـا مشـاوره کوتاه مـی شود بـا پشیمانـی طـولانـی نکنیم

مشاوره دعاوی کارگری و کارفرمایی و شرکت در جلسات ادارات کار به نمایندگی از طرفین

رسیدگی در جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف بر اساس ضوابط خاصی صورت می گیرد . این ضوابط در قالب آیین دادرسی کار تدوین شده است و فردی که در جلسات هیات های تشخیص و حل اختلاف ادارات کار شرکت می کند می بایستی تسلط کافی بر آیین دادرسی کار و قانون کار و مقررات و آیین نامه های تبعی آن داشته باشد .از طرف دیگر مراجع حل اختلاف ادارات کار جزء مراجع شبه قضایی هستند و شرکت در آنها نیاز به دانش دفاع در نقش وکیل دارد که می تواند بسیار گسترده باشد و شامل مواردی از قبیل : فنون مذاکره ، توانایی مدیریت خشم و استرس و مواردی از این دست باشد .

بسیاری بر این باورند که خودشان می توانند در جلسات شرکت کنند و از خودشان دفاع کنند غافل از اینکه شرکت در این جلسات نیاز به دانش تخصصی و مهارتهای شرکت در جلسات دادگاه دارد که این می تواند باعث از دست رفتن فرصت دفاع شود و کارگر یا کارفرما به دلیل ناآگاهی از قوانین صحبتی را مطرح کند و به نوعی دفاع کند که دیگر قابل جبران نباشد . برای جلوگیری از ایجاد این مشکل با مشاوران شرکت بردین در تماس باشید .

تنظیم قراردادهای کار و رسیدهای قانونی

این قسمت مختص کارفرمایان است . کارفرمایانی که قصد دارند در صورت شکایت کارکنانشان در ادارات کار محکوم نشوند می توانند با دریافت مشاوره و آگاهی کامل از خدمات این شرکت ، امور قراردادها و تنظیم رسیدهای قانونی خود را به کارشناسان ما بسپارند . تجربه و تخصص 20 ساله ی این شرکت پشتوانه ی اطمینان خاطر شما در این زمینه است .

خدمات تامین اجتماعی

با مکانیزه و الکترونیکی شدن خدمات سازمان تامین اجتماعی ، کارگران و کارفرمایان برای انجام امور جاری خود در سازمان تامین اجتماعی با چالش هایی روبرو شدند . کارگران و کارفرمایان مشمول قانون تامین اجتماعی ، می توانند از نظرات و مشورت های کارشناسان این شرکت برای امور خود در مورد خدمات سازمان تامین اجتماعی کمک بگیرند .

برای جلو گیری از ایجاد خسارت و افزایش اطمینان از برنده شدن از اداره کار میتوانید از مشاوره های تخصصی شرکت بردین استفاده نمایید

اسکرول به بالا
با ما تماس بگیرید