شرکت بردین ؛ مشاوره قانون کار و دعاوی کارگری کارفرمایی

0
0
جمع فرعی: تومان 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

قانون کار و کارگران پیمانکاری ؟

در این مقاله شرایط کار کارگرانی که با شرکتهای پیمانکاری کار می کنند را بررسی می کنیم .

 

پیمانکار کیست ؟

طبق تعریف عمومی پیمانکار شخصی است حقیقی یا حقوقی که که با سازمان یا شخص یا شخصیت حقوقی دیگر قراردادی به نام قرارداد پیمانکاری امضا می کند تا یک پروژه را از مرحله ی صفر تا صد به انجام برساند که البته پروژه ی مذکور خود می تواند قسمتی از یک پروژه ی بزرگتر باشد .

پیمانکاران معمولاً دارای ابزار و وسایل مورد نیاز برای اجرای پروژه ی پیمانی مورد نظر هستند . طبعاً این پیمانکاران کار خود را از طریق کارگرانی که استخدام می کنند انجام می دهند . این کارگران با پیمانکار که برای آنها نقش کارفرما را دارد رابطه ی کارگری کارفرمایی مشمول قانون کار دارند . ( مگر در شرایط استثنایی که پیش بینی شده است ) . لذا می بایستی روابط قانونی حاکم بر روابط آنان نیز در قانون مشخص شده باشد . این موضوع در ماده ی 13 قانون کار و تبصره های آن آمده است . در ماده ی مذکور چنین آمده است :

در مواردی که کار از طریق مقاطعه انجام می یابد ، مقاطعه دهنده مکلف است قرارداد خود را با مقاطعه کار به نحوی منعقد نماید که در آن مقاطعه کار متعهد گردد که تمامی مقررات این قانون را در مورد کارکنان خود اعمال نماید .

تبصره 1 : مطالبات کارگر جزء دیون ممتازه بوده و کارفرمایان موظف می باشند بدهی پیمانکارن به کارگران را برابر رای مراجع قانونی از محل مطالبات پیمانکار ، منجمله ضمانت حسن انجام کار ، پرداخت نمایند .

تبصره 2 : چنانچه مقاطعه دهنده بر خلاف ترتیب فوق به انعقاد قرارداد با مقاطعه کار بپردازد و یا قبل از پایان 45 روز از تحویل موقت ، تسویه حساب نماید ، مکلف به پرداخت دیون مقاطعه کار در قبال کارگران خواهد بود

نکته 1 : منظور از مقاطعه در ماده ی 13 قانون کار همان پیمان است و مقاطعه کاری نیز همان پیمان کاری است .

نکته 2 : در ماده ی 13 تاکید بر این است که کارفرمای واگذارنده ی کار یا همان مقاطعه دهنده می بایستی قرراداد پیمانکاری خود را به گونه ای با پیمانکار منعقد نماید که پیمانکار موظف باشد قوانین و مقررات کار را در مورد کارگران خود رعایت نماید و در ادامه در تبصره ها نیز بر این مساله تاکید کرده است . در تبصره ی 2 کارفرمای واگذارنده را مکلف کرده است که می بایستی تا 45 روز با پیمانکار تسویه حساب ننماید تا زمانی که پیمانکار تایید پرداخت مطالبات کارگران خود را به کارفرما تحویل دهد و اگر قبل از دریافت تایید پرداخت مطالبات ، ضمانت نامه ی پیمانکار را تحویل دهد و مطالباتش را پرداخت نماید اما تمام یا قسمتی از مطالبات کارگران پیمانکار مانده باشد ، پرداخت این دیون بر عهده ی کارفرمای اصلی است که البته مشروط به در دسترس نبودن پیمانکار و یا عدم امکان وصول مطالبات کارگران است .

نکته 3 : مطالبات کارگران جزء دیون ممتازه است یعنی اولین طلبی که می بایستی پرداخت شود طلب کارگران است و کارفرمایان واگذارنده ی کار می بایستی ابتدا مطالبات کارگران را از محل ضمانت نامه ی پیمانکار پرداخت کنند و سپس اقدام به پرداخت باقی دیون وی نمایند .

آخرین مطالب

اسکرول به بالا
با ما تماس بگیرید