شرکت بردین ؛ مشاوره قانون کار و دعاوی کارگری کارفرمایی

0
0
جمع فرعی: تومان 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

قانون بیمه بیکاری و شرایط استفاده از آن و مشمولین آن

در این مقاله بررسی می کنیم که بیمه ی بیکاری چیست ؟ به چه کسانی تعلق می گیرد ؟ مهلت های قانونی در بیمه ی بیکاری چه هستند ؟ نحوه ی محاسبه ی بیمه ی بیکاری چگونه است ؟

مستندات قانونی استفاده شده در این مقاله از قانون بیمه بیکاری مصوب 26/06/1369 مجلس شورای اسلامی می باشد که در صورت نیاز می توانید از سایت این مجموعه در لینک زیر آن را دریافت کنید .

لینک قانون بیمه بیکاری اینجا گذاشته شود

بیمه ی بیکاری چیست ؟

بیمه ی بیکاری یکی از حمایت های اجتماعی پیش بینی شده در قانون است که اگر به هر دلیلی فرد بیکار شد و شرایط اشتغال مجدد برای مدتی برایش فراهم نگردید بتواند از حمایتهای قانونی اجتماعی استفاده کند . پرداخت بیمه ی بیکاری بر عهده ی سازمان تامین اجتماعی و تشخیص بیکاری و شمولیت آن توسط کمیته ای متشکل از نماینده ی اداره کار و شعبه ی محل بیمه پردازی فرد است .

بیمه بیکاری به چه کسانی تعلق می گیرد ؟

طبق ماده ی یک قانون بیمه ی بیکاری مصوب 26/06/1369 ” کلیه ی مشمولین قانون تامین اجتماعی که تابع قوانین کار و کار کشاورزی هستند مشمول مقررات این قانون می باشند

در تعریف فوق ابتدا مشمولین قانون تامین اجتماعی و سپس مشمولین قانون کار را ذکر کرده است . یعنی فرد بیمه شده که تقاضای دریافت بیمه بیکاری دارد هم می بایستی مشمول قانون تامین اجتماعی باشد و هم مشمول قانون کار . علت این تاکید این است که گروهی از بیمه شدگان تامین اجتماعی هستند که مشمول قانون کار نمی شوند که این افراد مشمول دریافت بیمه ی بیکاری نمی شوند . نمونه ی این افراد قسمتی از کارکنان دولت هستند که با توجه به شرایط استخدامی مشمول قانون تامین اجتماعی می شوند اما به لحاظ دریافت حقوق و مزایا و عیدی در پایان سال ، مشمول قانون کار نیستند . به این گونه افراد بیمه ی بیکاری تعلق نمی گیرد . لذا فرد می بایستی الزاماً هم مشمول قانون کار و هم مشمول قانون تامین اجتماعی باشد . ( برخی از کارمندان دولت که طبق شرایط خاص استخدامی و بر اساس قانون به استخدام دولت درمی آیند ، مشمول قانون تامین اجتماعی هستند اما مشمول قانون کار نمی شوند )

به چه کسانی بیمه ی بیکاری تعلق نمی گیرد ؟

طبق تبصره ی ماده یک قانون بیمه ی بیکاری :

گروههای زیر از شمول مقررات این قانون مستثنی هستند :

  1. بازنشستگان و از کارافتادگان کلی
  2. صاحبان حرف و مشاغل آزاد و بیمه شدگان اختیاری
  3. اتباع خارج
شرایط دریافت بیمه ی بیکاری چیست ؟

همانطور که از تعریف پیداست بیمه ی بیکاری مختص افرادی است که از کار بیکار شده باشند اما به همه ی بیکارها بیمه ی بیکاری تعلق نمی گیرد . طبق ماده ی 2 قانون بیمه ی بیکاری :

بیکار از نظر این قانون بیمه شده ای است که بدون میل و اراده بیکار شده و آماده ی کار باشد

اولین شرط مهم برای دریافت بیمه ی بیکاری این است که بیکاری وی بدون میل و اراده ی خودش باشد یا به تعبیر دیگر به میل و درخواست خودش که می تواند ناشی از استعفا یا ترک کار باشد ، بیکار نشده باشد . اگر بیمه شده توسط کارفرما اخراج شود مشمول دریافت بیمه ی بیکاری می شود . اخراج توسط کارفرما می تواند به دلیل عدم نیاز ناشی از اتمام قرارداد کار ، عدم نیاز به دلیل تعطیلی تمام یا قسمتی از کارگاه ، عدم نیاز به دلیل تعدیل نیرو ناشی از کاهش تولید یا مواردی از این دست باشد که در همه ی موارد مذکور میل و اراده ی کارگر دخیل نیست و بیکاری وی به خواست خودش نبوده است که همه ی حالات مذکور مشمول دریافت بیمه ی بیکاری خواهد شد .

شرط بعدی برای دریافت بیمه ی بیکاری میزان سابقه ی کار وی است . طبق بند الف ماده ی 6 قانون بیمه ی بیکاری :

بیمه شده قبل از بیکار شدن حداقل 6 ماه سابقه ی پرداخت بیمه را داشته باشد

یعنی حداقل سابقه ی کار مورد نیاز برای دریافت بیمه ی بیکاری 6 ماه است . توضیح مهم اینکه انواع دیگر سوابق بیمه مانند بیمه های اختیاری ، بیمه ی زنان خانه دار ، بیمه ی صاحبان حرف و مشاغل آزاد و دیگر بیمه های غیر از بیمه ی اجباری ، برای محاسبه ی بیمه بیکاری محسوب نمی شوند .

نکته : در سال 1385 شرایط تشکیل پرونده ی بیمه ی بیکاری تغییر کرد . تا قبل از این بخشنامه کارگر بیمه شده الزاماً می بایستی به مراجع حل اختلاف مراجعه می کرد و علیه کارفرما دادخواست مطرح می نمود و پس از بررسی در هیات های تشخیص و حل اختلاف ، رای صادر می شد و بیمه شده می توانست بر اساس رای صادره که بیکاری کارگر را خارج از میل و اراده ی وی تشخیص داده بود ، برای تشکیل پرونده و دریافت بیمه ی بیکاری مراجعه نماید . اما در سال مذکور شرط مراجعه به هیات تشخیص یا حل اختلاف برداشته شد و کارگر می توانست با ارائه ی قرارداد کار تشکیل پرونده ی بیمه ی بیکاری بدهد . اما یک شرط به این بخشنامه اضافه شد که مغایر بند الف ماده ی 6 قانون بیمه ی بیکاری بود و آن هم داشتن حداقل یک سال کامل سابقه ی پرداخت حق بیمه در آخرین محل اشتغال بود . توضیح اینکه یک سال سابقه می بایستی کامل باشد و حتی اگر یک روز کسری سابقه وجود داشته باشد ، کارگر مشمول دریافت بیمه ی بیکاری نخواهد شد .

شرط بعدی برای دریافت بیمه ی بیکاری ، تشکیل پرونده ظرف مدت 30 روز از تاریخ وقوع بیکاری است . طبق بند ” ب ” ماده ی 6 قانون بیمه ی بیکاری :

بیمه شده مکلف است ظرف 30 روز از تاریخ بیکاری با اعلام مراتب بیکاری به واحدهای کار و امور اجتماعی آمادگی خود را برای اشتغال به کار تخصصی و یا مشابه آن اطلاع دهد . مراجعه پس از سی روز با عذر موجه و با تشخیص هیات حل اختلاف تا سه ماه امکان پذیر خواهد بود

مهلت قانونی اقدام برای دریافت بیمه ی بیکاری حداکثر 30 روز است نه یک ماه . زیرا یک ماه ممکن است 31 روزه یا 29 روزه باشد که باید به این موضوع دقت بسیار داشت . از طرف دیگر تاریخ وقوع بیکاری مهم است نه تاریخ ارسال لیست بیمه . چرا که گاهاً مشاهده کرده ایم که فرد منتظر ارسال آخرین لیست بیمه ی خود شده است که معمولاً در اواسط یا اواخر ماه بعد از تاریخ وقوع انجام می شود و عملاً فرد مهلت قانونی 30 روزه را از دست داده است .

اگر فرد مهلت 30 روز قانونی را رعایت نکند و اصطلاحاً در تشکیل پرونده ی بیمه ی بیکاری غیبت داشته باشد ، حداکثر تا 90 روز می تواند تشکیل پرونده دهد اما غیبت وی می بایستی توسط هیات حل اختلاف موجه گردد . برای موجه کردن غیبت کارگر می بایستی تشکیل پرونده ی بیمه ی بیکاری را انجام دهد و پس از عدم موافقت به دلیل گذشتن مهلت 30 روزه ، به هیات حل اختلاف مراجعه کند و دلایل غیبت خود را توضیح دهد و با موافقت هیات مذکور ، مشمول دریافت بیمه ی بیکاری خواهد شد .

معمولاً هیات های حل اختلاف مواردی از قبیل : تاخیر به دلیل عذر پزشکی با ارائه مستندات لازم مانند گواهی پزشک یا برگ بستری بیمارستان یا جراحی ، تاخیر به دلیل سفر خارج از کشور با ارائه ی مستندات لازم مانند ویزا و بلیط و مواردی از این دست را به عنوان سند تاخیر پذیرش می کنند .

با چه میزان سابقه چه مقدار بیمه ی بیکاری تعلق می گیرد ؟ ( جدول محاسبه ی بیمه ی بیکاری )

میزان بیمه ی بیکاری متعلقه به فرد را میزان سابقه ی کار وی و تجرد و تاهلش تعیین می کند که بر اساس جدول زیر تعیین می شود :

میزان سابقه ی پرداخت حق بیمه ی کار حداکثر مدت استفاده از بیمه ی بیکاری
برای مجردین برای متاهلین
از   6   ماه تا   24   ماه 6 ماه 12 ماه
از   25   ماه تا   120   ماه 12 ماه 18 ماه
از   121   ماه تا   180   ماه 18 ماه 26 ماه
از   181   ماه تا   240   ماه 26 ماه 36 ماه
از   241   ماه به بالا 36 ماه 50 ماه
آیا می توان چند بار از بیمه ی بیکاری استفاده کرد ؟ شرایط استفاده از آن چیست ؟

جواب سوال فوق ” بله ” است اما برای دریافت بیمه ی بیکاری چند باره شرایطی وجود دارد . با این شرط که در مرحله ی جدید ، میزان بیمه ی بیکاری دریافت شده در مرحله ی قبل از میزان بیمه ی بیکاری مرحله ی جدید کسر می شود و مابقی آن به فرد پرداخت می شود .

سابقه ی فرد برای دریافت بیمه ی بیکاری مجدد می بایستی یک مرحله از مرحله ای که در آن بیمه ی بیکاری دریافت کرده است گذر کرده باشد . با ذکر مثالی توضیح را کامل کنیم . فرض کنیم فرد مجرد بین 6 ماه تا 2 سال سابقه ی پرداخت حق بیمه ی کار دارد . طبق جدول فوق این فرد مشمول دریافت بیمه ی بیکاری 6 ماهه می شود . اگر همین فرد بخواهد مجدداً از بیمه ی بیکاری استفاده کند ، سابقه ی بیمه اش بدون احتساب بیمه ی بیکاری دریافت شده ( همانطور که در بندهای قبلی تاکید شد ، صرفاً سابقه ی بیمه ی اجباری برای محاسبه ی بیمه ی بیکاری محاسبه می شود ) می بایستی از 25 ماه بیشتر باشد که مشمول دریافت بیمه ی بیکاری مجدد گردد . اگر این شرایط اتفاق بیفتد و سابقه ی کار فرد مثلاً 30 ماه باشد و در این مرحله متاهل شده باشد میزان بیمه ی بیکاری متعلق به وی 18 ماه خواهد بود اما چون 6 ماه آن را قبلاً دریافت کرده است لذا میزان بیمه ی بیکاری که در این مرحله به وی تعلق می گیرد 12 ماه خواهد بود .

نحوه ی محاسبه ی بیمه بیکاری توسط سازمان تامین اجتماعی چگونه است ؟

طبق بند ” ب ” تبصره ی ماده ی 7 قانون تامین اجتماعی :

میزان مقرری روزانه ی بیمه شده بیکار معادل 55% متوسط مزد یا حقوق و یا کارمزد روزانه ی بیمه شده می باشد . به مقرری افراد متاهل یا متکفل ، تا حداکثر 4 نفر از افراد تحت تکفل به ازای هر یک از آنها میزان 10% حداقل دستمزد اضافه خواهد شد . در هر حال مجموع دریافتی مقرری بگیر نباید از حداقل دستمزد ، کمتر و از 80% متوسط مزد یا حقوق وی بیشتر باشد

این بند نیاز به کمی توضیح دارد که با بیان یک مثال عددی کاملاً روشن خواهد شد . فرض کنیم مبلغ ارسالی لیست بیمه ی یک نفر در سه ماه آخر اشتغال مبالغ 8 و 9 و 10 میلیون تومان باشد . میانگین مبلغ این سه ماه 9 میلیون تومان است . در زمان محاسبه ی میزان مقرری بیمه ی بیکاری این فرد ابتدا 55% مبلغ مذکور را محاسبه می کنند که 55% مبلغ 9 میلیوت تومان عدد 4.950.000 تومان است . فرض کنیم این فرد متاهل است و 2 فرزند تحت تکفل دارد . طبق بند مذکور فوق ، به ازای هر فرد تحت تکفل معادل 10% حداقل دستمزد هر سال به مبلغ فوق اضافه می شود . یعنی برای این فرد سه تا ده درصد حداقل مزد ( که در سال 1401 معادل 41.797.500 ريال است ) می بایستی به مبلغ 55% اضافه شود یعنی سه تا 417.790 تومان که می شود 1.253.370 تومان . یعنی جمع مستمری بیمه ی بیکاری این فرد 6.203.370 تومان است : ( 4.950.000 + 1.253.370 )

حال اگر حقوق فرد به فرض مثال 7 میلیون تومان باشد و این فرد مجرد باشد و پدر یا مادرش نیز تحت کفالتش نباشند صرفاً می بایستی مبلغ 55% مبلغ لیست بیمه را دریافت کند که معادل 3.850.000 تومان است . اما چون این عدد کمتر از حداقل حقوق سال 1401 است لذا فرد مشمول دریافت حداقل حقوق سال 1401 به مبلغ 4.179.750 تومان خواهد بود .

آخرین مطالب

اسکرول به بالا
با ما تماس بگیرید