شرکت بردین ؛ مشاوره قانون کار و دعاوی کارگری کارفرمایی

0
0
جمع فرعی: تومان 0

هیچ محصولی در سبد خرید نیست.

آیا می توان از کارگر خسارت دریافت کرد ؟

در این مقاله بنا داریم بررسی کنیم که در چه زمانی می توان از حقوق و مزایای کارگر برداشت کرد و در چه زمانی نمی توانیم ؟

 

کسور قانونی :

به استناد ماده ی 45 قانون کار :

کارفرما فقط در موارد ذیل می تواند از مزد کارگر برداشت نماید :

الف مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد

ب هنگامی که کارفرما به عنوان مساعده وجهی به کارگر داده باشد

ج اقساط وام هایی که کارفرما به کارگر داده است طبق ضوابط مربوط

د چنانچه در اثر اشتباه محاسبه مبلغی اضافه پرداخت شده باشد

ه مال الاجاره خانه سازمانی ( که میزان آن با توافق طرفین تعیین گردیده است ) در صورتی که اجاره ای باشد با توافق طرفین تعیین می گردد

و وجوهی که پرداخت آن از طرف کارگر برای خرید اجناس ضروری از شرکت تعاونی مصرف همان کارگاه تعهد شده است

همانطور که در این ماده ی قانونی مشخص است و در کلمه ی دوم ماده ی 45 قانون کار نیز تاکید شده است ، کارفرما فقط در این موارد می تواند از حقوق و مزایای کارگر برداشت نماید و مواردی غیر از این حق برداشت از حقوق و مزایای کارگر را نداده است .

بند الف موارد مجاز برداشت از حقوق و مزایای کارگر ، مواردی که قانون صراحتاً اجازه داده باشد ، است . یکی از مواردی که علاوه بر موارد مذکور در ماده ی 45 قانون کار ، کارفرما می تواند از حقوق و مزایای کارگر برداشت نماید ، خریدی است که کارگر از خدمات یا محصولات تولیدی توسط کارفرما انجام می دهد و طبق فاکتور خرید انجام شده ، کارفرما می تواند مبلغ را از حقوق و مزایای کارگر کسر نماید .

در سایر مواد قانون کار موردی که کارفرما بتواند بابت خسارت کار ، خسارت تعلیق ، جریمه ، خسارت به مواد اولیه و محصولات و دستگاهها و ماشین آلات و مواردی از این دست ، از حقوق و مزایای کارگر برداشت نماید ، ذکر نشده است . پس در مواردی مانند این کارفرما حق برداشت از حقوق و مزایای کارگر را ندارد .

در صورتی که هر مبلغی غیر از موارد مذکور در ماده ی 45 قانون کار و مواردی که عرف و قانونی باشد ، کارفرما از حقوق و مزایای کارگر برداشت نماید ، کارگر می تواند به مراجع حل اختلاف ادارات کار مراجعه نماید و شکایت و دعوی خود را در این مورد مطرح نماید و در صورتی که کارفرما نتواند این موارد را ثابت کند ، موظف است مبلغ کسر شده از کارگر را عیناً عودت دهد .

آخرین مطالب

اسکرول به بالا
با ما تماس بگیرید